Yola Albalat

(Multidisciplinar Artist)

CONTRATEDIUM

                    

+34686002258

+447761140717

BIOGRAPHY

 We are storytellers and we work for emotional education with values in the whole range of possibilities that literature, theater and dance allow us; difference, diversity, self-esteem, trust, fear, solidarity, limiting beliefs, emptiness and loss (breathing / silence …)

NEXE is the last show we’ve created.

Through dance, music and the narration of a story, we hope to transport the inner child of children and adults to places of sublime healing, emotion management, curiosity, enthusiasm; always emphasizing the importance of being to live life with love and respect and making the limits become teachers.

We all do this with dresses made from recycled garbage and a clown nose. For a moment the stage becomes a waste collection and this allows us to enter into the deepest and most difficult concepts of life from humor and joy.

 Som ContaContes i treballem per l’educació emocional i amb valors en tot aquell ventall de possibilitats que la literatura, el teatre i la dansa ens permeten; la diferència, la diversitat, l’autoestima, la confiança, les pors, la solidaritat, les creences limitants, el buit i la pèrdua (respiració / silenci…)

NEXE és l’últim espectacle que hem creat. 

Mitjançant la dansa, la música i la narració d’una història, esperem transportar al nen/nena interior de grans i petits a llocs de sanació sublim, gestió d’emocions, curiositat, entusiasme; remarcant sempre la importància de l’ésser a viure la vida amb amor i respecte i fent que els límits es converteixin en mestres.

Tot això ho fem vestides amb vestits fets d’escombraries reciclades i un nas i unes sabates de pallassa. Per un moment l’escenari es converteix en una deixalleria i això ens permet endinsar-nos en els conceptes més profunds i difícils de la vida des de l’humor i l’alegria.